Marina Kuralları

KALEİÇİ MARİNA’ YA GİRİŞ-ÇIKIŞ VE MARİNA İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

1- MARİNA deniz sahası içinde demir atmak, yelken açmak kesinlikle yasaktır.

2- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ si MARİNA‘ ya giriş veya çıkış yapmadan ve MARİNA içinde yer değiştirmeden önce MARİNA İŞLETMESİ‘ ne bilgi verir ve izin alır.

3- MARİNA içindeki bir TEKNE‘ nin manevrasına yardımcı olan MARİNA İŞLETMESİ’ ne ait palamar botunun manevra esnasındaki sorumluluğu TEKNE SAHİBİ‘ ne aittir. Manevra sırasında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

4- Marina deniz sahası içerisinde, azami hız deniz araçları için 3 deniz mili’ dir.

5- MARİNA sahasında çevreyi kirletici ve / veya çevreye rahatsızlık verici nitelikte onarım, tadilat ve bakım yapılması yasaktır.

6- TEKNE SAHİBİ, kendi TEKNE ‘si için TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur.

7- TEKNE SAHİBİ, kendisinin, TEKNE MÜRETTEBATI’ nın ve TEKNE MÜŞTERİLERİ‘ nin MARİNA İŞLETMESİ’ ne ve personeline, MARİNA’ da bulunan diğer TEKNE ve yetkililerine ve üçüncü şahıslara verecekleri her türlü zarar ve ziyanın tazmininden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur.

8- MARİNA dahilindeki bakım ve onarım faaliyetleri MARİNA İŞLETME’ since belirlenen mesai saatleri dışında yapılamaz.

9- MARİNA sınırları içinde sintine ve pis su tankı boşaltılması, çöp ve diğer atık maddelerin MARİNA İŞLETMESİ‘nce tahsis edilmiş yerlerin dışına bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, aksine bir davranışla karşılaşması halinde, cezai işlemler için durumu resmi makamlara iletir. Oluşan kirliliğin MARİNA İŞLETMESİ tarafından giderilmesi için çalışma yapılması halinde, bu çalışmanın tüm masrafları TEKNE SAHİBİ‘nden tahsil edilir. MARİNA İŞLETMESİ‘ nin gerekli görmesi halinde, kirliliği yaratan TEKNE‘ nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE  MARİNA dışına çıkartılır. Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

10- TEKNE SAHİBİ tarafından temin edilecek kablo, hortum gibi bağlantı elemanlarının gerekli normlara uygun olması, kaçağa neden olmayacak ve sızdırmaz nitelikte olması şarttır.

11- TEKNE’ nin karada ve denizde topraklaması TEKNE SAHİBİ‘ ne aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik, data kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.

12– TEKNE üzerinde ve etrafında muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava, deniz koşuluna ve çalınmaya karşı muhafazası tamamen TEKNE SAHİBİ’ nin sorumluluğundadır.

13- TEKNE‘ nin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. MARİNA İŞLETMESİ’ nin, TEKNE SAHİBİ ’nin yazılı talebi doğrultusunda verilebilecek ücrete tabi hizmetin dışında, TEKNE’ nin suyunu tahliye etme mecburiyeti yoktur. TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ sinde su tahliyesiyle ilgili sistemlerini oluştururken ve/veya bu konuda MARİNA İŞLETMESİ’ nden servis talebinde bulunurken TEKNE’ sinden kaynaklanacak çevre kirliliğine karşı tüm sorumlulukları üstlendiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

14- MARİNA’ da MARİNA İŞLETMESİ tarafından gösterilen yerler dışında ve özellikle iskelelerde, rıhtımlarda,  otoparklarda filika, servis botu, jet-ski, römork, karavan, direk, bumba, özel eşya, malzeme, ekipman bulundurmak yasaktır. Bu nitelikteki malzemenin MARİNA İŞLETMESİ tarafından gösterilecek sahada bulundurulması MARİNA İŞLETMESİ’ nin iznine ve kullanılan yer nedeniyle belirlenecek işgal ücretinin ödenmesine bağlıdır. Bu nitelikteki malzemenin kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.

15- MARİNA sahası içinde her türlü ateş yakmak, her ne yöntemle olursa olsun mangal yakmak, işaret fişeği, maytap, havai fişek vb atmak kesinlikle yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi verilmeden, yazılı izin almadan ve emniyet tedbirleri onaylanmadan TEKNE’ de ve MARİNA sahasında ısıl işlem uygulanamaz. MARİNA’ ya sağlam ve emin şekilde kapatılmış, sızmaya karşı garantili kaplar içinde muhafaza altına alınmış olmadıkça tehlikeli, yanıcı, zehirli, zararlı maddeler, yakıtlar ve sıvılar sokulmayacaktır. Bu konudaki tüm yönetmeliklere, yasa ve kurallara sıkı sıkıya riayet edilecektir. MARİNA’ ya ve denize kesinlikle kimyasal madde atılamaz. TEKNE’ de yanıcı veya patlayıcı madde bulunduğu takdirde bunların cins ve miktarları ayrıca MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirilir.

16- MARİNA sahası içinde motor ve jeneratör çalıştırılması, bunların çalışma zaman ve süreleri MARİNA İŞLETMESİ‘ nin iznine tabidir.

17- MARİNA içinde yüzmek, dalmak, olta ya da başka bir yöntemle balık avlamak, su kayağı, windsörf, jet-ski benzeri araçları kullanmak yasaktır.

18- TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ tarafından MARİNA’da etrafı rahatsız edebilecek şekilde ses, ışık ve görüntü kirliliği oluşturulması ve etrafı rahatsız edebilecek şekilde konuşma ve davranışlarda bulunulması yasaktır.

19- TEKNE’ de haşere, fare gibi zararlı varlıkların bulunması ve/veya TEKNE’ den çevreye gayri sıhhi koku ve benzeri etkilerin yayılması gibi MARİNA içinde kabul edilemeyecek hususlara karşı her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. MARİNA İŞLETMESİ , gerekli görüldüğü hallerde belirlenen olumsuzluğu gidermek için her türlü masrafı TEKNE SAHİBİ‘ ne ait olmak üzere gerekli tedbirleri alabilir.

20- TEKNE SAHİBİ, TEKNE ‘sinde bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından, hasara uğramasından ve kendisi, TEKNE’ si, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ‘ nin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve kazalardan sorumludur.

21- TEKNE SAHİBİ, TEKNE‘ sini uzun bir süre için MARİNA‘ da bırakıp ayrılmayı planlıyorsa, MARİNA İŞLETMESİ’ne adres, telefon ve benzeri acil irtibat bilgilerini yazılı olarak vermek zorundadır. TEKNE SAHİBİ, TEKNE anahtarını, TEKNE’sine ait diğer anahtarların kaç adet ve kimlerde olduğunu da beyan ederek MARİNA İŞLETMESİ yetkililerine imza karşılığında bırakabilir. TEKNE anahtarının MARİNA İŞLETMESİ’ nde bulunduğu süre içerisinde MARİNA İŞLETMESİ‘ nin mahkeme kararıyla tespit edilmiş kusur ve ihmali dışında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

22- TEKNE SAHİBİ kendisinin TEKNE’ de bulunmadığı zamanda TEKNE’ sini kullanmak ve/veya TEKNE’ sinde konaklamak amacıyla MARİNA’ya göndereceği üçüncü şahısları önceden yazılı olarak MARİNA İŞLETMESİ’ne bildirmek zorundadır.

23- İçinde yetkilisi bulunmayan TEKNE’ de oluşabilecek tehlikeli durumlar, MARİNA İŞLETMESİ’ nin zamanında haberdar olması ve imkanları doğrultusunda iyi niyetli müdahalesiyle giderilmeye çalışılabilir. Bu halde MARİNA İŞLETMESİ’ nin yaptığı çalışmaların karşılığı TEKNE SAHİBİ tarafından ödenir. TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin iyi niyetli müdahalesine rağmen TEKNE’ de oluşabilecek zarar ve ziyanları MARİNA İŞLETMESİ’ nin müdahalesi ile ilişkilendiremez.

24- TEKNE SAHİBİ yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, TEKNE’ sinin elektrik ve yakıt sisteminin emniyet standartlarına uygun olmasını ve bakımını sağlamak ve TEKNE‘ sinde ilgili yasal mevzuatlarda belirtilmiş yangınla mücadele teçhizatını bulundurmak zorundadır.

25 – TEKNE SAHİBİ, kendisinin ve TEKNE MÜRETTEBATI’ nın, MARİNA’ da meydana gelebilecek yangın, fırtına vb. acil durumlarda MARİNA İŞLETMESİ‘ nin talimatlarına göre hareket edeceğini ve kendilerinden istenilen her çeşit yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

26- MARİNA sınırlarına giren kara taşıtlarının otopark dışındaki yerlere bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, bu maddeye uygun olmayacak şekilde park etmiş araçların bulundukları yerden kaldırılması için, tüm masrafları araç sahibine ait olmak üzere, gereken çalışmaları yapma hakkını mahfuz tutar.

27- Teknelerin bulunduğu iskele ve rıhtım alanlarına araç girişine, TEKNE SAHİBİ’ nin talebi üzerine ancak yük indirme ve boşaltma gibi çok zorunlu hallerde MARİNA İŞLETMESİ tarafından izin verilebilir.

28- MARİNA ‘da ve TEKNE ‘lerde evcil hayvan bulundurulması MARİNA İŞLETMESİ’ nin yazılı iznine tabidir. Bu hayvanların sebep olduğu kirliliğin temizlenmesinden ve neden olacakları her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Yandex.Metrica